Nový web v provozu!

03.03.2009

Vítáme všechny návštěvníky na nových právě spuštěných stránkách společnosti RIPS projekt s.r.o. a děkujeme za Vaši návštěvu.

Služby

Projektová činnost

 • studie/návrh stavby (resp. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby)
 • dokumentace pro stavební povolení (resp. dokumentace pro realizaci stavby) novostaveb, rekonstrukcí, přístaveb, nástaveb, atd. včetně jednotlivých profesí
 • vizualizace (3D modely)

Inženýrská činnost

 • projednání projektů s dotčenými orgány státní správy (DOSS)
 • projednání se správci sítí
 • zahájení správního řízení a vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Součástí naší činnosti jsou

 • statické posudky
 • geodetické práce včetně vytýčení staveb
 • inženýrskogeologické, hydrogeologické a radonové průzkumy
 • zajištění zpracování veškerých zpráv k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. hlukových, rozptylových studií, dendrologického posudku, atd.
 • zajištění měření radonového indexu
 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí a snímku z pozemkové mapy včetně zajištění vkladů do katastru nemovitostí
 • zajištění odborného vedení realizace stavby (TDI)
 • zajištění realizace stavby (dodavatele)