Nový web v provozu!

03.03.2009

Vítáme všechny návštěvníky na nových právě spuštěných stránkách společnosti RIPS projekt s.r.o. a děkujeme za Vaši návštěvu.

RIPS projekt s.r.o.

Projekční činnost

Předmětem projekční činnosti je tvorba projektové dokumentace, souboru schémat a výkresů pro popis stavby nebo stavebního procesu v papírové či ve formě digitálního výkresu. Tyto dokumenty naleznou se používají zejména v architektuře, průmyslu, stavebnictví a plánování.

Účelem celé projektové dokumentace je specifikace a zaznamenání charakteristik staveniště, budov či strojů a komponent. Výkresy a schémata mouhou nalézt také ilustrační a orientační využití, stejně jako zaznamenávat informace o předchozím stavu objektů a další.

Projektová dokumentace vyobrazuje skutečný stav místa či budovy a poskytuje veškeré potřebné informace pro výrobce, realizátora či investora.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost sestává z vedení, příprav a koordinace projektových prací a zakázky s nezbytným zajištěním potřebných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, potřebných stanovisek státní správy a technického řešení.

Provázíme Vás výběrem dodavatelů strojů, či staveb a na celý proces pro Vás dohlížíme. Naše činnost svým rozsahem pokrývá prvotní výběr lokality, návrhy a plánování vnitřních i vnějších aspektů staveb, zapracování změnových požadavků i uvedení dokončeného objektu do provozu.